Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |
English

Tack till alla som deltog vid

ChEmiTecs slutkonferens 9-10 september

- om varors kemiska fotavtryck

Presentationerna från slutkonferensen hittar du i vänsterspalten under fliken Publikationer.

 

Om konferensen:

Hur stort är problemet med emissioner av organiska ämnen från varor, och hur stort väntas det bli i framtiden? Vilka kombinationer av ämnen, varor och användningsmönster bidrar mest till exponering för människor och miljö på lång och kort sikt? Detta är några av de frågor som belystes under Chemitecs slutkonferens 9-10 september 2013.

Forskningsprogrammet “Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären” (Chemitecs) har finansieras av Naturvårdsverket och avslutas med denna konferens. Konferensen vände sig till miljöansvariga i företag, kommuner och länsstyrelser, samt forskare, myndighetsrepresentanter och övriga med intresse för emissioner, exponering av kemikalier från varor.

Konferensen pågår under två dagar och har utrymme både för ChEmiTecs resultatredovisning och policyrelevanta diskussioner om hur resultaten passar in och kan komma att tas omhand i nationellt och internationellt kemikaliearbete.

Uppdaterat program Pdf, 498.7 kB.(2013-09-06)

För ytterligare information, kontakta Tomas Rydberg, tomas.rydberg@ivl,  eller Eva Brorström-Lundén, eva.bl@ivl.se