Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Chemitecsforskare ny ordförande i Miljömålsberedningen

Christina Rudén, KTH, är utsedd till ordförande för expertgruppen om läkemedels miljöpåverkan inom Miljömålsberedningen.

Syftet med arbetet är att ta fram underlag för regeringens strategi för det nationella miljömålet Giftfri Miljö. Expertgruppens arbete ska slutrapporteras till Miljömålsberedningen den 20 februari 2012.

För mer information, kontakta Christina Rudén.

Senast ändrad: 2011-09-15