Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Persistenta kemikalier identifierade bland de mest förekommande kemikalierna

Ulrika Almqvist, vid Stockholms universitet, har i sitt kandidatarbete i miljökemi gjort en inventering över vilka kemikalier som är persistenta och bioackumulerande bland de kemikalier som används i höga volymer i varor i Sverige.

KemIs databas Varuguiden ligger till grund för identifieringen av de cirka 100 ämnen som, enligt statistiken, förekommer i högst nettomängder i varor i Sverige. Därefter har Almqvist gjort litteratursökningar för att ta reda på persistensegenskaper och bioackumuleringspotentialer hos dessa ämnen.
 
Ladda ner studien här. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Ulrika Almqvist

Senast ändrad: 2011-08-24