Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Persistenta kemikalier identifierade bland de mest förekommande kemikalierna

Ulrika Almqvist, vid Stockholms universitet, har i sitt kandidatarbete i miljökemi gjort en inventering över vilka kemikalier som är persistenta och bioackumulerande bland de kemikalier som används i höga volymer i varor i Sverige.

KemIs databas Varuguiden ligger till grund för identifieringen av de cirka 100 ämnen som, enligt statistiken, förekommer i högst nettomängder i varor i Sverige. Därefter har Almqvist gjort litteratursökningar för att ta reda på persistensegenskaper och bioackumuleringspotentialer hos dessa ämnen.
 
Ladda ner studien här. PDF (pdf, 1.9 MB)

För mer information, kontakta Ulrika Almqvist

Senast ändrad: 2011-08-24
Nyheter
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | © IVL