Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |
English

Seminarium 25 maj: Kemikalier i varor - REACH och vägen framåt

Emissioner från varor ger upphov till komplexa exponeringsvägar där människor utsätts för en cocktail av olika kemikalier. Varorna vi använder produceras över hela världen och informationsflödena innefattar många material- och produktionssteg. Med REACH-lagstiftningen kom vi en bit på vägen mot bättre information om kemikalier men frågan är nu hur långt det räcker för att även få grepp om innehållet och emissionerna från varor?

IVL Kunskap och forskningsprogrammet ChEmiTecs bjuder in till en heldag för diskussioner kring kemikalierisker från varor. Dagen innehåller inslag kring internationella strategier för bättre information och reglering av kemikalier i varor, företagens strategier för att erbjuda varor med bra och säkra material samt forskarnas syn på hur området måste ta sig framåt.

Datum: 25 maj 2010
Tid: 09.00 - 16.00, registrering från kl. 08.30
Plats: Summit Konferens, Grev Turegatan 30, Stockholm

Senast ändrad: 2010-09-30