Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Dokumentation från Chemitecs slutkonferens 2013


Måndag 9 september

InledningPDF (pdf, 761.8 kB)
Mona Blomdin Persson, Kemikalieinspektionen

De tio tårna i Chemitecs fotavtryck. Lärdomar från forskningsprogrammet emissioner från varor - ChEmiTecsPDF (pdf, 2.2 MB)Peter Haglund, Christina Rudén och Tomas Rydberg

Planetära gränser för kemiska föroreningar – möjligheter, svårigheter och ett bidrag från ChEmiTecsPDF (pdf, 1.5 MB)
Sverker Molander, Chalmers

Är hälso- och miljörisker relaterade till hormonstörande ämnen underskattade?länk till annan webbplats
Åke Bergman, Stockholms universitet

Risker med kemikalier i konsumentprodukterPDF (pdf, 1.2 MB)
Linda Molander, Stockholms universitet

Risker med prylar från ett konsumentperspektivPDF (pdf, 588.6 kB)
Misse Wester, FOI

På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitutionPDF (pdf, 484.4 kB)
Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Gamla och nya bromerade flamskyddsmedel i svenska inomhusmiljöerPDF (pdf, 906 kB)
Cynthia A. de Wit, Seth Newton, Leena Sahlström, Ulla Sellström, Stockholms universitet

Why substance/material controlPDF (pdf, 1.5 MB)
Johan Holmqvist, Sony Mobile


Tisdag 10 september

Chemitecs övergripande modelleringsansatsPDF (pdf, 424.6 kB)
Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Varor: Ytor, material och kemikalieinnehåll
PDF
(pdf, 1.9 MB)Sverker Molander, Johan Tivander, Kristin Fransson, Chalmers, Jenny Westerdahl, IVL Svenska Miljöinstitutet

Alternativa källor och spridningsvägar - Dimensionering av problemet med emissioner från varorPDF (pdf, 585.6 kB)
Jenny Westerdahl, Eva Brorström-Lundén, Katarina Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet

ChEmiTecs metodik för varuflödenPDF (pdf, 625.9 kB)Louise Sörme, SCB

Utsläpp av ftalater och decaBDE till inomhusmiljö och dess påverkan på urban luftkvalitet – en kombinerad mät- och modellstudiePDF (pdf, 569.5 kB)
Anna Palm Cousins, Tomas Holmgren, Mikael Remberger, IVL Svenska Miljöinstitutet

Emissioner från varor - hur färdigt är pusslet?PDF (pdf, 1.1 MB)
Peter Haglund, Umeå Universitet, Sverker Molander, Chalmers, Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp (RedMic)PDF (pdf, 5.2 MB)
Patrik Andersson, Umeå universitet

A new research project on alternatives to PFCs in textiles funded by the Governmental Research Fund FORMASPDF (pdf, 1.3 MB)
Christina Jönsson, Swerea IVF

Mixture aSSessment of Endocrine disrupting compounds (EDCs) - Ett forskningsprojekt kring hormonstörande ämnen hos barn och katterPDF (pdf, 393.4 kB)Anna Strid

Att hitta vad som helst i vad som helst. Non-target screening - Förutsättningslös analysPDF (pdf, 931.5 kB) Peter Haglund, Umeå Universitet

 

 

Senast ändrad: 2013-10-03
Nyheter
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | © IVL